Klimatsmart fisk

Det är viktigt att välja fisk som odlas eller fångas på ett sätt som är hållbart för miljö och klimat. Du bör aldrig äta eller fiska hotade fiskarter och heller inte välja fiske som genererar utsläpp av växthusgaser.

Småfiskar som sill, ansjovis och makrill är ett klimatsmart fiskval, men vill du fiska eller äta större fiskar är karp och torsk bra val om bestånden är hållbara.

Dagens fiskeindustri påverkar miljön via skadliga utsläpp från fiskebåtar. Även vägtransport av fångad fisk har en indirekt negativ påverkan på miljön. Fiskodlingar kan även skada olika miljöområden om förhållanden inte är säkra.

Jämfört med kött är fisk ett mer klimatsmart alternativ, men du som fiskar bör alltid välja hållbara fiskerutiner. Både när det gäller utrustning och den fisk du väljer att fiska.

Det är framför allt vildfångad småfisk som makrill, sill och sardin, men även odlad lax. Du kan även räkna in större vildfångad fisk som lax bland de fiskarterna med minst klimatpåverkan.

Det finns tre olika miljömärkningar på fisk i Sverige:

  • MSC – fisken har förvaltats väl och kommer från hållbara bestånd
  • ASC – granskar fiskeodlingar för att garantera ansvarsfull och miljövänling produktion
  • KRAV – en garanti för ekologisk produkt som producerats med hänsyn till djur, klimat och natur

Fördelar med odlad fisk:

  • Fiskar behöver mindre protein (mindre foder)
  • Fiskeodling går relativt snabbt
  • Hållbara odlingar är miljösmart

Nackdelar med odlad fisk:

  • Risk för fortplantning med vilda stammar – förändrar genetiska arvet
  • Risk för miljöproblem om odlingen sker på ”fel” plats