Id fisk

Vill du fiska id fisk har du kommit helt rätt – här kan du läsa mer i detalj om just den här fiskarten. Lär dig mer om iden, allt från hur den ser ut till var du kan fiska id!

Vad är en id?

Idfisken är en typ av karpfisk och väldigt tålig då den klarar av att överleva i både bräckt vatten och sötvatten. De flesta idfiskar börjar genom att leva i stim, men avslutar livet mer solitärt. På havochvatten.se kan du läsa mer om fisken och dess typ.

Vd kan id få för storlek?

Idfisken kan väga strax över 2 kilo vid vuxen ålder och med en längd på cirka 60 cm. Har du stor fisketur kan du fånga id upp emot 3 kilo.

Utseende

Id som fisk är till utseendet väldigt lik mörten, men med ett betydligt kurvigare ryggparti. Färgen går i silverton, men där vissa gröna toner går att se på ryggen. Fenorna är gråa med vissa röda inslag. På lektiden kan dock idfiskar förändras något i utseendet mot mer gula toner.

Är en id som fisk ätbar?

Svensk idfisk går att äta, men den tenderar mest att användas som bete vid exempelvis spinnfiske. Vill du äta id bör den helst kokas eller malas ned då den har många småben.

Vilken föda äter id (fisk)

Idfiskens föda kan variera något beroende på storlek och var i livscykeln den befinner sig. De yngre fiskarna äter bottendjur, men lite äldre och större idfiskar kan till och med äta fisk.

  • Insektslarver
  • Maskar
  • Kräftdjur
  • Småfisk

Livsmiljö och utbredning

Iden finns i stort sett i hela Sverige och kan klara sig fint i såväl sötvatten som bräckt vatten. Den kan leva i grumligare vatten, men föredrar lite klarare vatten.


Var kan man fiska id?

Du som vill fiska id kan med fördel söka dig till ostkusten, men du finner även arten i svenska insjöar och fiskevatten från söder till norr. Iden kan även förekomma i bäckar och älvar.

Lämplig utrustning för fiske av ruda

När du fiskar id kan du antingen meta från båt eller prova att fånga id med flugbete. De lite större fiskarna nappar ofta på småfisk och insekter istället för mask.

  • Metesutrustning för att bottenmeta
  • Flugfiska med ex. räkfluga (rörligt bete)