Fiska Öring – fakta

Den vanligaste svenska fisken bland många fiskefantaster är öring och här nedan kan du läsa mer i detalj om fiskarten; utseende, storlek och tips om att fiska öring.

Vad är en öring?

Öring tillhör laxfamiljen och är en av de vanligaste svenska laxfiskarna som går att fiska på många platser. Den lever i havet, i svenska insjöar och andra vattendrag. Vill du lära dig mer om öring är tipset att gå in på havochvatten.se för mer detaljer.

Örings storlek

Sett till öring och storlek blir den här fisken i havet upp till 60 cm och den kan leva i 7 – 10 år. Det finns riktiga stora öringar med vikter upp till 15 kilo.

Utseende

Öringens utseende är i regel silvrig med lite grön-bruna toner på ryggen, men kan skilja sig beroende på bestånd. Längs sidan finns röda och svarta små fläckar och den är ofta gul på undersidan.

Vad äter en öring?

Öringen äter framför allt fisk som sill eller strömming till havs medan insjööringen äter nors och siklöja. Mindre öringfiskar äter insekter eller bottendjur.

Vad är en insjööring?

En insjööring lever i svenska sjöar med klart och riktigt kallt vatten. Ofta är insjööringar vanliga i sjöar och vattendrag i Norrland. De kan bli lite grövre än havsöringar.


Öringens levnadssätt

Öringen startar sitt liv i rinnande vatten där de antingen stannar kvar eller vandrar vidare till hav eller insjöar. Därav finns benämningarna bäcköring, insjööring och havsöring – trots att de är av samma laxart. Öringen lever från norra delarna av Sverige till sydligt kustvatten.


Fiska öring - tips

För dig som är sugen på att fiska öring finns många alternativ när det gäller fiskeställen. Du kan antingen välja att fiska i insjöar eller ute till havs.

  • Fiska öring i insjöar i nordliga fjällområden
  • Fiska öring i svenskt havsvatten från båt med nät

Vilket drag till öring?

När det gäller vilket drag till öring som fungerar bäst är framför allt flugor och spinnare mest effektiva. Du kan med fördel pimpelfiska i fjällen.

När ska man fiska öring?

Bäst fångst av öring får du vid gryning och skymning. Det är då som de stora öringarna lämnar sitt skydd i jakt på föda.