Ruda fisk

Fisken ruda tillhör karpfamiljen och är en uppskattad fisk vid mete. Här kan du läsa mer i detalj om att fiska ruda i svenskt fiskevatten. Det är ingen matfisk, men är en av de vanligaste svenska fiskarna i sjövatten.

Vad är en ruda?

Ruda är en karpfisk och kan kännas igen på dess långa ryggfena. Att fiska ruda går bra i många svenska fiskevatten, men fångsten används mestadels som bete. Det är ingen direkt matfisk, men ruda uppskattas bland fiskare. Du kan läsa mer om att fiska ruda på vildmarken.se.

Storlek på en ruda-fisk

Det finns ruda som blir upp till 3,5 kilo, men i regel är fiskarten något mindre. Cirka 45 cm i längd är dock ett vanligt mått på ruda.

Utseende

Du känner igen en ruda fisk genom dess långa ryggfena som utmärker sig bland karpfiskfamiljen. Till färgen kan en klassisk svensk ruda vara silverfärgad, men även gå mot en mer mörkbrun ton.

Föda

Rudafiskens föda varierar beroende på hur stor fisken är. Det kan vara allt från små kräftdjur till växter och olika insekter.

  • Maskar
  • Larver
  • Växtdelar

Livsmiljö och utbredning

Ruda förekommer i stor skala i sjövatten med tämligen dåliga syreförhållanden. Det beror på att rudan tål vatten med låg syrehalt samtidigt som den är känslig för rovfisk. Under vintern slås många fiskarter ut i de låga syrenivåerna och rudan får vattnet för sig själv.


Var kan man fiska ruda?

Vill du fiska ruda finns det ett stort utbud av intressanta fiskevatten runt om i Sverige.

  • Sjöar i slättlandskap
  • Grunda sjöar
  • Sjöar rika på vegetation
  • I alla svenska landskap inklusive Lappland

Lämplig utrustning för att fiska ruda

När du ska fiska ruda är det framför allt viktigt att vara utrustad med tillbehör för mete. Du bör alltid fiska ruda med små beten och gärna på kvällar eller tidiga morgnar för bästa fångst.