Fiska i Runn

Runn är Dalarnas näst största sjö, bara Siljan är större. Vad som utmärker Runn förutom dess storlek är dess rikedom på öar.

Runn var tidigare indelad i tre fiskevårdsområden vilket gjorde fisket överlag lite komplicerat. Nu finns ett s.k. Runnkort där man kan fiska i hela Runn inklusive ett par bivatten. Ett årskort kostar 250 kr, ett veckokort 100 kr, och till sist ett dagkort som kostar 50kr. Barn under 16 år fiskar gratis i sällskap av målsman, som har löst fiskekort.

Vad gällande trollning så är prisklasserna som följer(6 spön per båt tillåtet) Årskort: 400 kr Vecka: 250 kr Dag: 100 kr.

I Runn finns ett flertal olika fiskar bland annat siklöja, gädda, abborre, lake och vitfisk. Gösen är också ett populärt inslag som har planterats ut i flera år.

Vad gällande regler så har Runn en maximigräns på 75 cm, alla gäddor över denna längd skall kastas tillbaka. Max 3 gäddor under 75 cm per dag. Kräftfiske är tyvärr förbjudet!

Fiskekortet kan köpas på Falu Turistbyrå, Trotzgatan 10-12, Tel 023-830 50 och Borlänge Turistbyrå, Sveagatan 1, Tel 0243-25 74 90.

Runn är en sjö mellan Borlänge och Falun och är dalarnas näst största sjö (efter Siljan).

Runn ingår i Dalälvens huvudavrinninsområde och rinner via Lillälven ut i Dalälven vid Torsång.

Den sydöstra delen av Runn heter Ösjön som av vissa betraktas som en egen sjö. Förutom Ösjön finns även Vikasjön och Liljan som även dessa betraktas som egna sjöar av vissa.

I och med att Runn är rik på öar så har den blivit en väldigt populär båt-sjö. Runn betraktas som Sveriges båt-tätaste sjö. Det finns även ett talesätt att Runn har lika många öar som det är dagar på ett år, även om det är en liten överdrift.

Vidare är Runn populär på vintern för långfärdsskridskoåkning. I februari varje år anordnas Runn Winter Week där det anordnas evenemang längs i stort sett hela sjön.

Fiske i Runn är fantastiskt bra!