Sik (Coregonus lavaretus)

Siken påminner om sill men tillhör laxfiskar. Det finns flera varianter av sik som kan vara svåra att skilja åt. Fisken förekommer i hela Sverige i olika sjöar och älvar samt längs syd och ostkusten. Siken går även upp i Öresund. Siken är en utpräglad stimfisk som trivs allra bäst i kallt vatten och djupa sjöar. Som små äter siken gärna plankton för att när de blir äldre gå över till att äta djur som lever på botten. Större varianter av sikar äter andra fiskar.

Fakta

Tillhör släkten laxartade fiskar – Salmoniformes
Storlek: Storsik och älvsik som är bland de större sikarna väger runt 1-2 kilo men det förekommer att de väger upp till 7-8 kilo. Den kan nå upp till en längd av 80-90 cm, men runt 60 cm är vanligast. De minsta sikarna blir inte mer än 10-15 cm och väger högst 0,5 kilo.

Ålder: Siken har en livslängd på 25 år.

Utseende: Siken är en fisk som är kraftig byggd och har en spolformad kropp som är avlång. De är silverfärgade med en ljus buk och mörk rygg och påminner om en sill i utseendet. Liten mun med ett överbett. Siken är försedd med en fettfena samt att den har en kluven stjärtfena.

Könsmogen: Siken blir könsmogen runt 3-5 års ålder och hanarna före honorna. Leken sker under oktober-januari men i vissa sjöar sker det i februari eller september.

Fiska sik

Sikens rom används till kaviar och fiskas ofta med nät, ryssjor och krokredskap. Det finns två turistställen med berömt sikfiske, Vättern och håvfångad sik i Torne älv. Att själv fiska sik kan man göra från leken i november och framåt och då både med mete och pimpelfiske. Håller man på med flugfiske och tänkt sig fånga havsöring är det inte ovanligt att man får sik istället. Siken kräver mjuka spön och mindre flugor då sikens mun är liten och mycket ömtålig.

Hoppas informationen var till hjälp för att du ska börja fiska Sik i Sverige.