Ål

Anguilla anguilla

Ålen lever i sötvatten men parar sig i saltvatten. Den är en nattaktiv allätare som under dagen gärna ligger nere på botten under sedimentet. Ålen har använts till fler saker än mat, bland annat har man haft dem i brunnar för att hålla dem rena och den förekommer gärna i sagor och berättelser då mycket är okänt kring ålens levnadssätt och lekbeteende. I Sverige förekommer ålen nästan överallt utom i fjällregionerna och vissa vatten som finns på det sydsvenska höglandet.

Fakta

Tillhör släktet ålar – Anguillidae

Storlek: Honan kan nå upp till en storlek av 1,5 meter lång och väga upp till 5 kilo medan hanen bara blir 51 cm som längst.

Ålder: I vilt tillstånd kan ålen bli mellan 50-55 år gammal och i fångenskap har det i Sverige dokumenterats en ålder av 88. Dock sägs det att den så kallade ”Branteviksålen” är över 150 år gammal. Den ålen sägs ha släppts ner i en brunn i Brantevik, Skåne året 1859.

Utseende: Ålens kropp är långsmal och ormlik. Dess rygg och analfenor bildar en sammanhängande fensöm runt kroppens bakre del. Den har mycket små gälöppningar och små nästan osynliga fjäll. Huden är slemmig och dess färg varierar med åldern. Den går från genomskinlig glasål till att byta färg tre gånger. Den kan ha mörkgrön rygg och gul buk och kallas då gulål eller sommarål. Har den svart rygg och silverfärgade sidor och buk så kallas den blankål. Tredje stadiet är en bronsaktig färg samt att den har enormt stora ögon och kallas då lekål eller bronsål.

Könsmogen: Ålen blir könsmogen mellan åldern 12-18. Leken sker under våren och försommaren och då i Sargassohavet. Man vet inte så mycket om deras lek och fortplantning mer än att alla ålar färdas just till detta hav.

Fiska ål

Ålfiske sker med ryssjor, tinor och krok under perioden april-december. 2007 blev detförbjudet för alla att fiska ål i havet och i flera sötvattensområden och endast ett par yrkesfiskare fick dispens från detta undantag. Detta beror på att ålen har blivit utrotningshotad. Det finns ett par ställen där man kan få fiska ål för att fiskeriverket anser att dessa ålar ändå inte kan vandra ut och ta sig till lekområden. Man kan få reda på vilka vatten som är tillåtna genom att besöka fiskeriverkets hemsida. Lämpligt att fiska ål är med nattligt bottenmete och använda sig av räkor, fiskhuvuden eller daggmask. Ålen är stark så se till att ha ordentlig utrustning. Karpmetespö eller stadigt haspelspö fungerar. Se till att ha en tafs nära kroken och se till att krokarna är kraftiga.

Hoppas informationen var till hjälp för att du ska börja fiska Ål i Sverige.