Röding (Salvelinus)

Röding förekommer i flera olika varianter så som Fjällröding, Storröding, Bäckröding, Canadaröding med flera. I Sverige har vi två arter av röding, Fjällrödingen (salvelinus alpinus) som finns i älvar kring fjällområden och Storrödingen (salvelinus umbla) som finns i större sjöar runt om hela Sverige. Dessa båda arter kan förekomma på samma platser men fortplantar sig inte med varandra. De skiljer sig åt i utseende och har även olika lektider.

Fakta

Tillhör släktet Laxfiskar – Salmonidae

Storlek: Fjällrödingen uppgår som längst till ca 74 cm lång och vikten kan bli 7 kilo, men ofta är den bara på 1-2 kilo. Storrödingen är större och kan inneha en längd av 88 cm och en vikt på upp till 10-11 kg.

Ålder: Både Fjällröding och Storröding kan bli minst 25 år

Utseende: Fjällrödingen har en mörkare rygg och sidor än vad en Storröding har. Fjällrödingens buk är gul, röd eller mer åt orange färg. De har vita fenkanter som man ser på långt håll. Storrödingen får en blodröd buk under lekperioden och ryggen och sidorna antar en brungul färg. Även Storrödingen har vita fenkanter. Under vanliga perioden är Storrödingen silverglänsande med en mörk rygg. Avlång spolformad kropp.

Könsmogen: Storrödingen är könsmogen vid 3-5 års ålder och har sin lekperiod under september-oktober. Fjällrödingen leker parvis under perioden augusti-oktober, längre ner i landet lite senare än så. Den blir könsmogen vid samma tid som Storrödingen.

Fiska röding

Röding trivs bäst i kallt vatten så bäst period att fiska den är på försommaren eller hösten. Fiskar man på sommaren bör man leta på djupt vatten då rödingen gärna ställer sig där det är kallt. På vintern kan man fiska röding med ett stort blänke och maggots medan man på sommaren med fördel kan fiska med spinn från båt eller använda skeddrag och en mask för att locka rödingen till att nappa.

Hoppas informationen var till hjälp för att du ska börja fiska Röding i Sverige.