Fiskarter

Fiskarter
Här hittar du en lista på fiskarter som vi hittar i de svenska fiskevattnen.
Klicka på arten du är nyfiken på så kommer du vidare till en kortfattad informationssida angående arten i fråga.

Övriga fiskar i svenska vatten

Det finns över 255 sorter i de svenska vattnen. Läs här för hela listan med svenska fiskar.

Nedan kommer lite exempel på vanliga fiskar i svenska vatten

 • Asp
 • Björkna
 • Bäckröding
 • Elritsa
 • Faren
 • Färna
 • Gärs
 • Gös
 • Hornsimpa
 • Karp
 • Lax
 • Mal
 • Mört
 • Nors
 • Regnbåge
 • Sarv
 • Småspigg
 • Stäm
 • Vimma